Pers: Confidenties (Theatermaggezien)

Onweerstaanbare Confidenties aan een ezelsoor.
God en alleman te biechten bij Adam.

Roger Arteel in Theatermaggezien november 2005

In mei 2005 werd in De Werf in Brugge De jongen die uit zijn lichaam viel, gecreëerd. Een tekst van Frank Adam, in een regie van Rik Teunis gespeeld door Tania Van der Sanden en Wouter Bruneel, een productie die wellicht hernomen wordt. In Confidenties aan een ezelsoor staat Adam weer zelf op de scène met een eigen tekst en gaat hij resoluut verder op de zogezegde psychotherapeutische toer. Zogezegd, omdat deze Adam niet voor één gat te vangen is. Zijn Confidenties aan een ezelsoor, is, zoals al zijn vorige producties veel gelaagd en daardoor ook weer relativerend en verrassend. Als schrijver en performer gaat hij nu echter een aantal stappen verder dan voordien. Adam zingt en parodieert het zingen, hij filosofeert en steekt de draak met filosofen, hij acteert zonder acteur te willen zijn. Maar de grote stap verder zet hij in de confrontatie met de muziek van Johan De Smet en diens Johnny  Smet String Kwartet.

Johan De Smet, zelf een zichzelf parodiërend componist, is bekend als vaste pianist van Kamagurka, schrijft theatermuziek en opera, gaat met een duivels genoegen de strijd aan met gelijk welk genre of ensemble. Aanvankelijk zou Frank Adam zijn teksten spelen zonder enige muzikale toevoeging, maar in de laatste fase van de repetities werd de noodzaak aan muziek toch dwingend. Aangezien Johan De Smet de reputatie heeft zeer snel gepaste muziek te kunnen componeren, was de klus gauw geklaard, meer zelfs, een strijkkwartet en het toetsenspel van De Smet openden nieuwe mogelijkheden die dan ook gretig benut werden. De productie krijgt er ineens een enorme ruimte door, zowel akoestisch als theatraal.

Dat is het precies wat de teksten uit Confidenties aan een ezelsoor nodig hebben, omdat Adam zich daarin niet zozeer toelegt op verrassende beelden en echt originele humor, maar steeds meer op inhoudelijke aspecten. Deze opstelling was al duidelijk in De jongen die uit zijn lichaam viel, waarin Adam het Messiasmotief aansnijdt. Adam komt steeds dichter bij essentiële en existentiële menselijke bekommernissen. De verhalen van de ezel (broeder ezel, weet je wel) die maar één oor heeft, en zijn stal waarin de bijbelse wereldverbeteraar ter wereld kwam en waarmee Adam zijn theatercarrière begon, zijn in Confidenties aan een ezelsoor, sterk geëvolueerd en aan een aantal levensvragen en aanverwante gedragingen gekoppeld. Zijn mensen nog bereid naar elkaar te luisteren? Staat de deur nog open voor een onverwachte bezoeker. Hoe reageren we tegenover diegene die anders is dan anders? Hoe ziet God er uit? Frank Adam kent de impact van een parabel en zijn Confidenties verwijzen er ook naar, echter zonder de uitgeloogde rechtlijnigheid van het model. Adam laat de dood, de homo, de zelfmoordterrorist, de filosoof, de onvermijdelijke moppentapper, de nooit voldane wetenschapper, de totaal vereenzaamde mens als “de trieste mandoline waar niemand meer op speelt”, en God zelf die het niet meer ziet zitten met al die moordende en zelfmoordplegende mensen, langskomen om hun verhaal te doen. Gaan biechten bij de ezel is een gebeurtenis. De wereld mag dan al een woestijn zijn, de ezelsstal is meer dan een oase, het is een stukje paradijs. Frank Adam maakt er dankbaar gebruik van om een kritische toon aan te slaan, om een steek van de horzel te geven en ook om zich uit te leven als verteller, zanger, komiek, fantast.

In de regie van Rik Teunis en met diens technologische knowhow is Confidenties aan een ezelsoor een uitzonderlijke en inslaande productie geworden, een hoogst originele combinatie van ontspanning en inhoud, van tekst en muziek, van horen en herkennen.

De teksten van Confidenties aan een ezelsoor, zijn in boekvorm gepubliceerd bij Davidsfonds/Literair te Leuven, met prenten van Klaas Verplancke. De Ezelsliederen uit de voorstelling worden na elke voorstelling bezorgd.

Confidenties aan een ezelsoor, is op tournee doorheen Vlaanderen tot eind december 2005.

Info: www.dewerf.be  info@dewerf.be
De Werf, Werfstraat 108, 8000 Brugge. Tel.: 050/33.05.29.