Confidenties Boek Twee (recensie Biblion)

Tweede reeks satirische fabels van Frank Adam en Klaas Verplancke, na een eerste bundel onder dezelfde titel in 2005.

Het boek wil een “klein bestiarium van de moderne mens” zijn, waarin de lezer kan zoeken naar “de vele mysterieuze gedaanten van de Ander in zichzelf.”

Een ezel met een oor ontmoet op zijn reis een aantal absurdistische figuren die hem deelgenoot maken van hun beslommeringen:

een vredesjournalist heeft zich met een pistool gewapend tegen de “georganiseerde leugen” van het journaille, een ouderpaar laat hun hyperintelligente dochter opereren aan “hoe heet dat ding in haar hoofd ook al weer?” opdat hun leven leefbaar zou zijn, een bende intellectuele hooligans wil een anti-intellectuele spionnenstaat installeren…

Frank Adam is erg sterk op de korte baan en deze filosofisch getinte confidenties zijn over het algemeen uitstekend in balans:

ze snijden wezenlijke thema’s aan, zijn vlijmscherp van taal en redenering, en ongeremd cynisch in de afwikkeling.

Klaas Verplanckes intelligente prenten zijn bij momenten groots en vormen vaak een autonome satirische bespiegeling op het thema. Bijzonder mooie vormgeving van Peer de Maeyer.

(NBD|Biblion recensie, Redactie Vlabin-VBC)