‘Een boek met ezelsoren’

Veerle Vanden Bosch
Standaard der Letteren, 30 november 2007

Voor wie? Voor iedereen die met een verbaasde en tegelijk sarcastische blik naar de wereld kijkt.

In principe ben ik enkel op zoek naar het geluk’, zegt de eenorige ezel uit Confidenties van een ezelsoor. Wat hij vindt, is iets heel anders.

Als een hedendaagse Candide trekt hij de wereld rond en maakt op zijn tocht kennis met een reeks absurde figuren: een intellectuele hooligan, een gewelddadige vredesjournalist, een boekenrebel.

Hoe bizar ook, toch kun je vanuit deze fabels altijd een link leggen naar de actualiteit.

Met Boek Eén van Confidenties aan een ezelsoor maakten Frank Adam en Klaas Verplancke furore in De Standaard Magazine. In Boek Twee, dat eerder in de boekenbijlage van De Morgen verscheen, gaan ze verder op hetzelfde elan.

Confidenties aan een ezelsoor wil een bestiarium zijn van de moderne mens en dat is het ook: een absurde, melancholische, filosofische, kritische én stoute catalogus van de condition humaine, zonder moralistische ondertoon.

De prenten van Klaas Verplancke vullen de teksten uitstekend aan.

Net zoals de fabels soms de allures aannemen van een middeleeuws epos, refereren de prenten van Verplancke aan middeleeuwse schilderijen. (vdbv)

FRANK ADAM, Confidenties aan een ezelsoor. Boek twee, de wereld, Davidsfonds, 72 blz., 24,95 .