Pers: De passie van de Puber (Juryverslag)

Frank Adam
De Passie van de Puber

Juryverslag Prijs Knokke-Heist Beste Jeugdboek 2006

Puberklassieker in spe

De Passie van de Puber is de buitengewoon grappige lijdensgeschiedenis van Jos. Een onvergetelijke antiheld op sandalen die het opneemt voor zijn gepeste zusje Judith en als 666ste reïncarnatie van Jezus de hele wereld wil redden van het Kwaad. Een puber pur sang, met de hooggestemde idealen van Jezus, de taalvaardigheid van Hamlet en de vertederende, doldwaze dadendrang van Don Quichot.

Origineel vertelstandpunt

Het verhaal wordt verteld vanuit het standpunt van Jos’ engelbewaarder. Deze ietwat naïeve beschermengel treedt niet op als een alwetend, streng ‘geweten’. Juist door zijn on-wetendheid en gebrek aan autoriteit heeft hij een sterk ironiserende werking, zowel op Jos zelf als op de lezer.

Eigentijdse kijk op pestproblematiek

De vermakelijke en tegelijk diepgaande dialoog tussen Jos en zijn engelbewaarder, de raak getypeerde nevenpersonages en het verrassende handelingsverloop zorgen samen voor een zeer genuanceerde kijk op het pestprobleem en het kwaad in het algemeen.

Wie pest er en waarom? Wie wordt gepest en waarom? Kan de gepeste ook pesten? Is niet-pesten soms ook een vorm van pesten? Is de pester zonder meer ‘slecht’? Is de gepeste zonder meer ‘goed’? Kunnen volwassenen pesten? Kun je goede redenen bewust gebruiken om verkeerde dingen te doen? Enz.

De inspiratie: ‘Djeezus, een boek over Jezus!’

‘En de familie van de jongen kwam en zei tegen de heer Jezus: ‘Gij waart het die onze zoon met het hoofd vooruit van het dak hebt gegooid.’ En toen Hij ontkende, riepen ze uit, zeggende: Onze zoon is dood, en hier is diegene die hem heeft vermoord’ (Kindsheidevangelie van Thomas)

Frank Adam vond zijn inspiratie voor De Passie van de Puber in het apocriefe kindsheidevangelie van Thomas. Daarin wordt de jeugdige Jezus ervan beschuldigd tijdens een spel op een dak een jongen in de diepte te hebben geduwd.

Bij het lezen van deze anekdote vroeg Adam zich af of het mogelijk is dat iemand met de beste bedoelingen iets heel slecht doet. Hij transponeerde het gegeven naar de moderne tijd, bekeek de kwestie door de ogen van een adolescent en filterde het geheel met de hem zo kenmerkende milde ironie.

Een analyse in citaten:

Scherp, geestig en met grote vaart geschreven

Satirisch-cabareteske verteltrant

Fijn humoristisch boek, vlot en verademend om te lezen

Dit soort humor is noodzakelijk om de prijs te winnen

Boek met een heel eigen toon, oorspronkelijk en sterk uitvergrote weergave van de puberteit.

Het hoofdpersonage is herkenbaar in zijn mix van onzekerheid en grootheidswaanzin.

Knappe, geestige parallellen met het leven van Jezus

Een verhaal waarin elk woord van belang is, je kan er eindeloos over filosoferen.

Deze schrijver beheerst de techniek van het uitwerpen van visjes in het begin van het boek zodanig dat de lezer hunkert naar het hele verhaal.

Er zijn voortdurend referenties aan de literatuur: Hamlet, de bijbel, Don Quichot… Een bijzonder rijk verhaal.

Een verhaal over een jongen die de nieuwe Jezus wil zijn en wil vechten tegen de Nieuwe Romeinen van vandaag. Maar eigenlijk gaat het over volwassen worden in een wereld waar zoveel ellende is.