Frank Adam In de prijzen – 2006 (Theatermaggezien)

Frank Adam (In de prijzen – 2006)

Roger Arteel, Theatermaggezien, 20 december 2006

Op 18 november 2006 werd in Brugge in het Provinciaal Hof aan auteur/performer Frank Adam (°1963) de Prijs Dramatische Kunst van de Provincie West-Vlaanderen uitgereikt voor zijn libretto Urt, een komische opera in vier bedrijven, gecomponeerd in opdracht van Anno ‘02 door Johan De Smet, met wie Adam geregeld samenwerkt.

Zeer recent hebben zij samen de CD Confidenties! gemaakt, een liederencyclus van 45 minuten uit de literaire performance Confidenties aan een Ezelsoor, gezongen door Frank Adam, Barbara Verfaillie en Benoit de Leersnijder, begeleid door het Johnny Smet String Quartet.

Confidenties aan een ezelsoor is een bundel absurde fabels voor volwassenen, die eerst verschenen in de bijlage van De Standaard, opmerkelijk geïllustreerd door Klaas Verplancke. Acheraf werden ze in boekvorm uitgegeven bij het Davidsfonds/Leuven. Bij dezelfde uitgeverij werd ook de interculturele parabel Wat de ezel zag gepubliceerd.

Ook met dit werk werd, in samenwerking met Rik Teunis door De Werf (Brugge) een theatertournee georganiseerd. Door radio KLARA werd een luisterspelversie opgenomen en uitgezonden.

Voorts kende de Provincie West-Vlaanderen voor 2006 aan Frank Adam een premie toe voor de publicatie van zowel Confidenties aan een ezelsoor als voor Wat de ezel zag alsook voor het tot theater bewerkte manuscript De jongen die uit zijn lichaam viel. In dit werk gaat Frank Adam dieper in op een puberaal geval van geloofswaan. De 11-jarige Jos en zijn andere ik zijn er van overtuigd dat zij Jezus zijn en tot taak hebben het kwaad te bestrijden. Jos neemt het op voor zijn zusje Judith die wordt gepest. Het geloof in die zending drijft Jos en zijn andere ik echter steeds dieper in een absurde en fatale situatie.

De verhaalversie van dit stuk verscheen onder de titel De Passie van een puper (Davidsfonds/Infodok). Het boek werd als Beste Jeugdboek 2006 bekroond met de Prijs Knokke-Heist.

Zeer recent verscheen van Frank Adam nog De Caïro Cahiers. Egyptisch Dagboek, een ongewoon reisjournaal over de vreemde en vaak gekke ervaringen van een westerse Adam in de Arabische, Islamitische en Egyptische leefwereld.

Voor eerdere informatie omtrent Frank Adam, surf naar Personalia van 5 december 2002.

Info: Provinciehuis Boeverbos, Kon. Leopold III-Laan, 8200 Brugge. Tel.: 050-40.31.11. www.dewerf.be