Nieuwe writers in residence in Amsterdam (Nederlands Letterenfonds)

Persbericht Nederlands letterenfonds

De Amerikaanse auteur Victor LaValle nam enkele dagen geleden afscheid van de Amsterdamse schrijversresidentie. Hij wordt in februari resp. maart opgevolgd door Charles Lewinsky en de Belgische schrijver Frank Adam.

Charles Lewinsky

De romans van Charles Lewinsky behoeven nauwelijks introductie: van de vertaling Het lot van de familie Meijer werden alleen in Nederland al 350.000 exemplaren verkocht. Michel Krielaars noemde het “een weergaloos boek waarin de geschiedenis van een Zwitserse joodse familie op een knappe manier wordt vervlochten met de politieke geschiedenis van Europa tussen 1871 en 1945”. Onlangs verscheen De verborgen geschiedenis van Courtillon, eveneens vertaald uit het Duits door Elly Schippers.

Lewinsky zal in Amsterdam zijn nieuwste roman voltooien. Op maandag 14 februari wordt hij door Judith Uyterlinde in de OBA geïnterviewd over De verborgen geschiedenis van Courtillon en het thema schuld en onschuld.

Frank Adam

Het werk van Vlaming Frank Adam is filosofisch getint, ernstig-absurd, geestig-ontroerend. Hij schrijft literaire teksten voor het theater, de radio en de opera, publiceert romans en poëzie, en blies met de bundel Confidenties aan een ezelsoor een bijna vergeten genre nieuw leven in: de fabel voor volwassenen. De fabels verschenen met prenten van Klaas Verplancke ook als literaire reeks in De Standaard en De Morgen, en werden in opdracht van Kunstencentrum De Werf in Brugge samen met regisseur Rik Teunis bewerkt tot een theatervoorstelling. Adam maakt en speelt ook zelf theater – niet zelden gaat hij daarbij intens in dialoog met de muziek.

In maart werkt Adam in Amsterdam aan een nieuwe bundel fabels. Deze zullen worden gepubliceerd door De Standaard. Voor maart staat een muzikaal optreden gepland in De Roode Bioscoop in Amsterdam.