Lied van den modernen tijd

Lied van den modernen tijd is een vroeg-eenentwintigste-eeuwse muzikale apocalyps van auteur Frank Adam & componist Johan De Smet.

In de nadagen van 9/11 laten zij zanger Benoît De Leersnyder als een post-postmoderne profeet langs desolate dorpen en steden trekken om zijn boodschap met krassende megafoonstem te verkondigen.

Na commentaren betreffende het verval der zeden en gruwelijke taferelen uit de recente wereldgeschiedenis eindigt het lied met de herinnering aan een al even apocalyptische gebeurtenis uit het persoonlijke leven van de tekstschrijver, die op 4-jarige leeftijd op miraculeuze wijze aan een tweede leven begon.

Lied van den modernen tijd

Ziet, den modernen tijd.
Ziet, den modernen tijd.
Ahasverus op de vlieger.
Boeddha op café.
Dido op een dildo
Eros van corvee.
Judas aan de deure
met ampullen LSD
Mammon op de beurze
Frankenstein premier.
Satan in den hoge
in de zwarte synagoge
van theater en tv!
Ziet, den modernen tijd!
Ziet, den modernen tijd!
Johannes op zijn velo
in de piste van Ground Zero
Jezus in nen lochtink
van marmer en staal
O Heilige blomme!
O Heilige graal!
Ziet, den modernen tijd!
Ziet, den modernen tijd!
Mijn mémé haar orakel.
Mijn pépé zijn wit peerd
Mijn zuster haar schoon laken
van soldaten g’arrangeerd.
Ikke in de beke
De beke in mij
Ik in memoriam
In memoriam mij
Vader, moeder, komt eten.
En God, zet u bij.