Pers: De Zonen van Zurg (Cutting Edge)

De zonen van Zurg
De mythe van goed en kwaad

Johan Depaepe, Cutting Edge

Gert en Jo Jochems zijn boos. Boos omdat niemand hun verhaal ooit heeft willen vertellen. Pixar noch Dreamworks zijn al bij hen komen aankloppen. Het is nochtans een spannend verhaal van moord, misdaad, liefde en verraad. Een rode Volvo is tegen een boom geknald, toen hij net uit de garage van vader Jochems kwam. ’Vake’, die zich blijkbaar bezighield met kleine en middelgrote criminele feiten, is in de hoofden van zijn zoons een mythische slechterik geworden, die ze de naam ’Zurg’ hebben gegeven. Aan de hand van een fantasievol rollenspel proberen ze te achterhalen wat er zich precies heeft voorgedaan, vijf en een halve bocht verwijderd van de garage, en waarom ’moeke’ er niet meer is. Maar waar de fantasie ophoudt, is de realiteit soms toch nog veraf.

Het knappe aan de tekst van Frank Adam, die tot stand kwam in nauwe samenwerking met de acteurs, is de rijke, onvoorspelbare manier waarop het verhaal zich ontwikkelt. Bij momenten is het zelfs een Hitchockiaanse thriller, waarbij de uitkomst evenwel niet vaststaat. De jongens creëren in hun streven naar de waarheid hun eigen mythes. Slapstickmomenten met de politie–inspecteur, de schoolseksuologen Pascale en Chantal en de Gedachtenmuts lijken onderdeel te zijn van een onschuldig spel, compleet met woordspelletjes, die echter nergens afglijden tot banale spielerei. Maar de voorstelling kan ook grimmig zijn, bijvoorbeeld als de afwezige moeder ter sprake komt. Zo wordt de veelgelaagde tekst ook de dissectie van de gespannen relatie tussen de oudere en jongere broer. Door het verrassende slot kan elke toeschouwer uiteindelijk naar huis met zijn eigen verhaal in zijn hoofd.

De broers Gert en Jo Jochems weten het allemaal mooi over te brengen, nu eens uitbundig onnozel, dan weer subtiel. Dat ze niet altijd éven trefzeker staan te spelen, zal wel te wijten zijn aan de premièrekoorts. Hoe dan ook is de voorstelling een voorbeeld van hoe kinder– en jeugdtheater niet per se betuttelend hoeft te zijn en gesneden brood moet serveren. “De zonen van Zurg” prikkelen nestelen zich zowel in je hoofd als in je hart. En +10 is uiteindelijk maar een richtleeftijd. Tijdens de première hadden de volwassenen minstens evenveel plezier als de kinderen.

Het thema “Wat is goed en wat is slecht?” heeft Adam al onderzocht in zijn bekroonde jeugdboek ’De passie van de puber’ – waarvan de toneelbewerking, ’De jongen die uit zijn lichaam viel’ zaterdag 14 april in première gaat bij De Werf. ’De zonen van Zurg’ kan je daarom makkelijk beschouwen als een deel van een tweeluik.

<p class=”terug”><a href=”https://www.frankadam.be/theater/de-zonen-van-zurg/”>Terug</a></p>