Ezel in Straatsburg (Radio Vlaanderen Internationaal)

Peggy Van De Velde, 20 oktober 2008

Frankrijk is voorzitter van de Europese Unie en voor die gelegenheid krijgen alle lidstaten een boek cadeau met exclusief geschreven verhalen van Europese auteurs. Uit elk land is één auteur gekozen en voor België is dat Frank Adam. De Vlaamse ‘fabelschrijver’ mogen we wel zeggen, na drie boeken ‘Confidenties aan een Ezelsoor’, fabels van de dag van vandaag.

Al sinds Jean de la Fontaine hebben ze iets met fabels in Frankrijk. Fabels houden ons een spiegel voor, zoals in het moraliserende verhaal van de Vos die met geveinsd gevlei de zelfingenomen Raaf verleidt tot het zingen (krijsen) van een lied en hem zo een stukje kaas ontfutselt. Gegeneerd over zijn domme hooghartigheid verstopt de raaf zich tussen het gebladerte. De hedendaagse fabels van Frank Adam zitten al even vol drogredenen om de mens een inzicht bij te brengen in zijn ware aard. En er komt ook een dier te pas, een ezel.

De Fransen roemen Adams fabels ook omdat ze passen in een andere Franse traditie, “die van de contes philosophiques met Voltaire en de Franse Verlichtingsfilosofen. Ik ben daar trouwens een grote fan van en mijn werk is daar in de Standaard der Letteren een hedendaagse Candide genoemd. Met zo’n compliment kan je nu al sterven”, zegt Frank.

Zielenroerselen

Adams fabels heten ‘Confidenties aan een Ezelsoor’. Hij pende er al drie bundels vol van. Boek Een: de Woestijn, Boek Twee: de Wereld en Boek Drie: Erotische Fabels. Boek Vier wordt verwacht in het voorjaar van 2010 en zal over de Liefde gaan.

In de ‘Confidenties’ vertrouwen mensen hun diepste zielenroerselen toe aan een ezel met maar één oor. Hij is een soort van geniepige voyeur die het niet zal voortvertellen. De verhalen zijn echt, maar terzelfdertijd verzonnen, je gelooft ze wel en niet tegelijk.

Zijn derde bundel, de erotische fabels, heeft Frank Adam geschreven in de Villa Yourcenar op de Mont Noir in Normandië. Dat is een Europees schrijverscentrum waar hij in 2007 een maand resideerde en meer deed dan schrijven alleen: “Ze hebben mij daar ook lezingen zien geven, performen, in het Frans uit mijn vorige boeken. Dit jaar stond ik er op het festival Par Monts et Par Mots waar ik mijn erotische fabels samen met componist Johan De Smet ook in het Frans heb gebracht.”

Pour les Français la même chose

Frank Adam heeft ook een theatershow gebaseerd op zijn Confidenties en is dus gewend om literatuur op een podium te brengen, vandaar dat hij zijn verhaal mag voorlezen aan het Europees Parlement in Straatsburg. Een opsteker, want maar 5 van de 29 auteurs mogen dat doen. Ze moeten lezen in hun eigen landstaal, maar “als verrassing doe ik het in de traditie van de koning der Belgen in de drie landstalen. Een kleine symbolische actie in deze politiek woelige tijden.”

Voor het Duits heeft hij nog wat huiswerk zegt Frank zelf, maar “bepaalde personages zeggen het veel leuker in het Duits en de filosofische argumenten klinken veel beter in het Frans. Net iets geestiger ook en de ezel spreekt Nederlands.”

Europa in de ruimte

Het verhaal dat Adam schreef voor de Europese bundel ‘Fictions Européennes’ is een Confidentie aan een Ezelsoor die past in het thema Europa en de Ruimte. Het Franse ruimtevaartagentschap is de initiatiefnemer voor de bundel en legde het thema op. Het Europees literatuurcentrum heeft de auteurs gekozen.

Maar hoe rijm je een ezel met de ruimte? “Ik wist meteen dat het niet alleen over de ruimte, maar ook over de mens moest gaan. Het moest ook politiek zijn. Rond de tijd van mijn deadline was de migratiepolitiek van Sarkozy in het nieuws en die thematiek is erin verwerkt: Een commissie wil dat Europa interstellaire koloniën sticht om ongewenste niet-Europeanen naartoe te sturen. De commissie gebruikt argumenten waar iets voor te zeggen valt, maar ook heel wat drogredenen, zoals typisch voor de personages in mijn absurde fabels.”

De Europese bundel krijgt een Engelse en Franse vertaling. Frank Adam is vereerd dat hij gevraagd is. “Ik laat het allemaal gebeuren, en hoe meer je ergens in een land aan bod komt, hoe meer kans dat er nog iets uit de bus komt.”

Info www.frankadam.be