Confidenties ‘unieke contes philosophiques in de traditie van Voltaire’

October 26, 2007

Confidenties aan een ezelsoor, deel 1 Confidenties aan een ezelsoor, deel 2 “De wereld”

Even hilarische verhalen als in Boek Eén, heel grappige en erotische tekeningen, een tuin der lusten’ (Radio 1)

Unieke contes philosophiques in de traditie van Voltaire, en tegelijk een spiegel van de moderne tijd.’ (Lambros Couloubaritsis)

Pittige en provocerende hedendaagse parabels, niet gespeend van grote vragen en gevoelens. Ingetogen en melancholische vertellingen, uitzinnige breugeliaanse taferelen. Een zoektocht naar het geluk die de logica van een lucide droom lijkt te volgen.

Ondanks de fabuleske en soms spirituele ondertoon verwijzen de ‘Confidenties’ indirect ook naar een maatschappelijke werkelijkheid. Oorspronkelijk verschenen als kroniek bij de boekenbijlage van ‘De Morgen’, vormen ze nl ook een alternatief journalistiek dagboek, met personages die in hun vaagheid ook een waanzinnige actualiteit oproepen waarin infantilisering, depressie en egoïsme, maar evengoed de behoefte aan menselijke warmte welig tieren.’ (Koen Sels, De Leeswolf. Lees meer…)