Première opera Babel (Opera Vlaanderen, HETPALEIS & I Solisti del Vento)

December 25, 2015

Babel_I_Solisti_del_Vento_Opera_Vlaanderen_HETPALEIS__Emilie_Lauwers____3_kinderkoor + bas

Welkom in Babel, de stad waar niemand iemand verstaat maar iedereen wel graag iedereen begrijpt. Dat kan dankzij het Babels. In het Babels wordt helder gebrabbeld, teder gescholden, hartelijk gevochten, wreed graag gezien. In het Babels worden Babelaars dromers, bouwers, helden en zelfs goden. In het Babels reikt Babel tot de hemel overdag, tot de sterren tijdens de nacht.

Voor de ‘urban opera’ Babel slaan auteur Frank Adam en compo­nist/trompettist Sam Vloemans de handen in elkaar. We maken kennis met een plaats waar honderden talen door elkaar gesproken worden en waarin toch samengeleefd wordt. Een plaats die telkens opnieuw uitgevonden wordt. Babel is een ruimte vol vriendschap en liefde waar mensen elkaar ontmoeten. Maar het is onvermijdelijk ook een haard van conflicten, ruzies, discussies en jaloezie.

Babel wordt een ontroerende muziektheaterproductie voor de ganse familie met het Kinderkoor van Opera Vlaanderen, acht live muzikanten en drie operazangers in een taal die niemand begrijpt en daardoor het universele verhaal van een samenleving vertelt. Vol volle woorden en lege zinnen, vol lege woorden en volle verhalen. Vol muziek en humor.

Persmap: klik hier

Reportage De Zevende Dag ‘De nieuwe taal was een cadeau’: klik hier

Reportage ATV ‘Asielzoekers te gast in HETPALEIS voor ‘opera’ Babel’: klik hier

Reportage ATV ‘Een hoofdrol in 70 talen’: klik hier

TEAM

Compositie Sam Vloemans

Libretto Frank Adam

Regie Benoît De Leersnyder ​

Decor, kostuums en installaties film Emilie Lauwers

Muzikale leiding Francis Pollet Sam Vloemans

Zang Jean Bermes Denzil Delaere Annelies Van Hijfte Helene Bracke

Live muziek I Solisti del Vento Koor Kinderkoor Opera Vlaanderen

Leider van het kinderkoor Hendrik Derolez Tom Johnson

Regieassistent Evelien Van Camp

​Cameramontage en videoprojectie Mario Costa

Hoofdrepetitor Joshi Hermans

REACTIES

„Grappig en mooi. Een aanrader” Ronald Verhaeghen (Bar du Matin, Radio 1)

‚Supermooie voorstelling. Prachtige tekst, dito muziek en enscenering’ (cello-virtuoos Lode Vercampt)

‚Elke toeschouwer vertrekt van nul in deze opera in een gloednieuwe taal. Het enthousiasme is groot. De grappige bewegingen, vergrote lichaamstaal en onverstaanbare zinnen op het podium werken duidelijk op de lachspieren. Dat de taal niet erg verstaanbaar is, daar lijkt geen kind zich aan te storen. Velkom Ien Baabel!’ (Gazet van Antwerpen)

“Bravo voor Babel. Mooie voorstelling, scenisch mooi gedaan, ongelofelijk knappe prestatie van het kinderkoor.” (Edwig Abrath, dirigent Night of The Proms koor Fine Fleur)

“Echt wel bijzonder mooi muziektheater voor jong en oud. De muziek, de prachtige inbreng van de solisten, de muzikanten en het kinderkoor, de super knappe regie, het fantastisch tot in detail afgewerkt decor, de belichting, … De vertoning is niet alleen origineel en verzorgd, het is muziektheater dat raakt. De diepere bodem is universeel en actueel: ze kan alle mensen inspireren. Je wordt er stil van en tegelijk wil je een luid applaus en een staande ovatie geven! (Fam. Sette-Vandevelde)

‘Met Babel heeft Frank Adam meer dan een tekst of een stuk gecreëerd. Babel is een wereld: “Babel iest die Vielt!”, zoals het in de tekst luidt. Het is een wereld die doorheen de taal tot stand komt. Talen met uitdrukkingen die bekend klinken, verweven met flarden uit andere en minder bekende talen, die plots wel vertrouwd in de oren klinken. Maar Frank Adam laat in die vermenging van vreemd en vertrouwd ook de spanningen voelen die de confrontaties van talen in een wereld kunnen opleveren. Talen samenbrengen is niet alleen een kwestie van harmonie en verzoening, maar ook van het uithouden van de spanning. De Babelwereld is een metafoor voor de complexe manier waarop mensen trachten samen te leven.

Wat deze Babeltaal zo fascinerend maakt is dat ze niet alleen een intelligente en speelse reflectie is op het wezen van taal en talen, maar dat zij tevens een grote aanstekelijkheid en directheid heeft. Iedereen verstaat het Babels en kan het binnen de kortste keren meespreken en zingen. In het scenische werkproces merkt men bij jonge en oude spelers welke kracht ervan uitgaat. In de Babeltaal worden we als kind en volwassene terug in contact gebracht met hoe we zelf tot de taal en tot de wereld gekomen zijn.

Dat Frank Adam er bovendien in geslaagd is zijn tekst een grote muzikaliteit mee te geven, met zijn taal de basis voor muziektheater heeft geleverd, is des te indrukwekkender. “Babel” is zonder twijfel een hoogtepunt in de recente theaterliteratuur.”

Luc Joosten, Chef dramaturg Kunsthuis Opera Vlaanderen

“Leebab Babel!” (Leve Babel!) Niet zwart, niet duister, maar minstens even maatschappelijk betrokken als het stuk België, een sprookje van Frank Adam is zijn tekst Babel. Met Babel heeft de schrijver een uniek stuk afgeleverd. Bij het analytisch lezen van het script sta ik versteld van het opzoekwerk, van hoe mijn intellect wordt aangesproken. Als ik de tekst hoor, verbaas ik mij over de muzikaliteit ervan. Tekstueel doet het mij denken aan Marcel Achard en Pjeroo Roobjee. Maar Frank Adam gaat verder. Hij combineert meer dan 50 (!) talen in één nieuwe taal, het Babels. Niemand verstaat het, maar iedereen begrijpt het.

Typisch Frank Adam is dat hij opnieuw speelt met taal en met de wetten van taal. Waar België eerder bekritiseert, geeft Babel hoop. In deze stad leren mensen uit hun fouten, ook al moeten zij ze wel eerst maken. In Babel dient taal dient als bindmiddel dat mensen samenbrengt. Spraakverwarring is er geen probleem, maar een uitnodiging om elkaar te proberen begrijpen en om te leren van elkaar.

“Velkom ien Baabel. Shtettel-Shtad wo Allan feurstoa Allan.” (Welkom in Babel. De stad waar iedereen iedereen begrijpt.)

Jelte Vanroy, Dramaturge HETPALEIS